7. Workshop "Vízia pre atraktívnejší vidiek" v Papradne.

Po dlhej sérii workshopov online sa v malebnom prostredí Javorníkov v Kolibe Papradno uskutočnilo dňa 13. augusta 2021 osobné stretnutie projektového tímu Polirural s mnohými aktérmi z rôznych oblastí, aby vyjadrili svoje názory, skúsenosti a potreby v témach týkajúcich sa nášho vidieka. Všetkých spája spoločný záujem rozvíjať slovenský vidiek a neustále zvyšovať jeho atraktívnosť pre život, prácu a investície. Prispieť tak k posilneniu postavenia vidieckeho obyvateľstva a pomôcť rozvoju vidieckych regiónov.

Hlavnou témou stretnutia bol nulový návrh dokumentu „Vízie pre atraktívnejší vidiek“, ktorý sa postupne formoval počas posledných dvoch rokov s cieľom zjednotiť sa pri riešení bežných problémov a hľadať možnosti zatraktívnenia vidieckych miest a povolaní pre usadené vidiecke obyvateľstvo, ako aj pre nových alebo potencionálnych nováčikov. Predmetom diskusie bol nielen samotný text Vízie, ale aj ďalšie kroky smerujúce k tomu, aby sa stal predmetom celospoločenskej diskusie k budúcej podobe nášho vidieka.

Slovensko je prevažne vidiecka krajina a vidiek si zaslúži osobitnú pozornosť. Veríme, že Vízia vypracovaná v robustnom procese za celospoločenského konsenzu je veľmi dobrým predpokladom toho, aby slúžila ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí a zvýšiť ich odolnosť voči potencionálnym šokom v budúcnosti.

Ďalšími diskutovanými témami boli: Ako znížiť plytvanie chlebom na Slovensku? a Ako agroturizmus a kultúrne dedičstvo môže pomôcť rozvoju vidieckych regiónov?

Koliba Papradno sa nachádza na farme v obci Papradno 1507, okres Považská Bystrica. Obkolesená je udržiavanými horskými lúkami a pasienkami. Ponúka chutnú slovenskú kuchyňu, sezónny predaj syrových výrobkov z ovčieho mlieka a jedlá z jahňacieho mäsa. Pred reštauráciou sa nachádza nekrytá jazdiareň. K dispozícii je detské ihrisko a altánok s otvoreným ohniskom s kapacitou 20 miest. Priamo z Koliby je možné vyraziť na turistiku po značených turistických trasách od jednoduchých až po náročnejšie.

V kategórii Aktuality zo dňa 15 aug. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural