Online dotazníky: Vidiecky turizmus

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc pri príprave metodiky, zameranej na analýzu potenciálu miestnych zdrojov a ich udržateľného využívania v turizme. Na národnej na úrovni metodika uľahčí vytváranie sietí aktérov/zainteresovaných strán/tvorcov politík a do týchto sietí prenesie medzinárodné skúsenosti a poznatky o marketingových stratégiách vidieckeho cestovného ruchu v synergii s národnými / miestnymi stratégiami cestovného ruchu.

Cieľom projektu 𝐄𝐒𝐂𝐀𝐏𝐄𝟐 je podpora rozvoja vidieckych regiónov európskych krajín, ako sú Španielsko, Taliansko, Írsko, Slovensko, Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko, Grécko a Turecko, pričom sa zameriava najmä na regióny s nižšou úrovňou produktivity a zamestnanosti.

Tieto územia sú charakterizované najmä silným podielom poľnohospodárskej produkcie, ale aj tradíciami, lokálnou produkciou a ich rozvoj je veľmi úzko spojený s ich vidieckou kultúrou. Tento potenciál, bohužiaľ, nie je veľmi využívaný a vidiecke oblasti európskych krajín zostávajú v zásade na okraji spoločnosti.

Nakoľko ESCAPE 2 projekt využíva inkluzívny viacúrovňový prístup, zameraný na zákazníka, domáceho alebo zahraničného, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc pri príprave metodiky, zameranej na analýzu potenciálu miestnych zdrojov a ich udržateľného využívania v turizme. Na národnej na úrovni metodika uľahčí vytváranie sietí aktérov/zainteresovaných strán/tvorcov politík a do týchto sietí prenesie medzinárodné skúsenosti a poznatky o marketingových stratégiách vidieckeho cestovného ruchu v synergii s národnými/miestnymi stratégiami cestovného ruchu.

Obsahom prieskumu sú tri oblasti vidieckeho turizmu:

  • kultúrne a prírodné dedičstvo,
  • ubytovanie a služby,
  • turistickí sprievodcovia a asociácie.

Podľa Vášho profesionálneho zamerania je možné zapojiť sa do všetkých troch prieskumov alebo len do tých, ktoré sú relevantné Vášmu profesionálnemu zameraniu.

  1. KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO
  1. UBYTOVANIE A SLUŽBY
  1. TURISTICKÍ SPRIEVODCOVIA A ASOCIÁCIE

V kategórii Ukončené dotazníky zo dňa 29 jún. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural