Online pudujatie: Účinné mechanizmy na riešenie nových výziev v oblasti správy vecí verejných v európskych vidieckych oblastiach

V utorok 8. novembra o 15:00 – 16:30 usporiada PoliRural spolu s projektom SHERPA online podujatie s názvom „Effective mechanisms to address new governance challenges in European rural areas“ (Účinné mechanizmy na riešenie nových výziev v oblasti správy vecí verejných v európskych vidieckych oblastiach).

Toto online podujatie sa bude zaoberať novými výzvami v oblasti správy vecí verejných, ktoré musia vidiecke regióny Európy riešiť.

Úvodný prejav Samuela Vlčana, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, priblíži problematiku a vysvetlí rozsah výziev, ktorým v súčasnosti čelia vidiecke regióny. Potom bude nasledovať séria prípadových štúdií o tom, ako možno tieto výzvy riešiť na základe výsledkov projektov POLIRURAL a SHERPA financovaných EÚ. V rámci programu vystúpi za slovenský pilotný región Marieta Okenková.

Viac informácií a link na registráciu nájdete na webovej stránke: https://polirural.eu/2022/10/17/effective-mechanisms-to-address-new-governance-challenges-in-european-rural-areas/ 

V kategórii Aktuality zo dňa 19 okt. 2022.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural