Prípadová štúdia: OZ SAPIO MIKLUŠOVCE

Poloha

Miklušovce, stredná časť východného Slovenska; okres Prešov, hranica Prešovského a Košického samosprávneho kraja. 

 

Špecifikácia lokality

Občianske združenie SAPIO vzniklo v Miklušovciach z podnetu mladých ľudí, ktorí sa aktívne venovali najmä deťom v roku 2009. V roku 2014 v rámci školenia Iuventy KOMPRAX bol napísaný a zrealizovaný malý projekt „Rozprávkový chodník škriatka Mikluša“. Iniciátorkou tejto myšlienky bola Mgr. Júlia Madziková, ktorá je aj autorkou rozprávky o škriatkovi Miklušovi, malieb a atrakcií umiestnených na chodníku v lese. Skupina mladých ľudí z OZ SAPIO v spoupráci s Obcou Miklušovce zrealizovala tento chodník a v máji 2014 bol slávnostne otvorený. Je určený predovšetkým rodinám s deťmi, ale navštevujú ho turisti z celého Slovenska, lebo je v Prešovskom kraji jedinečný. V roku 2020 bol zaradený do súťaže Prešovského samosprávneho kraja Legendárium 2020.
Aj preto sa o tomto atraktívnom mieste dozvedelo viac turistov a návštevnosť niekoľkonásobne stúpla. Ľudia začali objavovať čaro Slovenskej krajiny na východe republiky a v čase pandémie COVID 19 využívali možnosť príjemne stráviť voľný čas v prírode. 
Obec Miklušovce, ktorá bola pre mnohých neznámou na mape Slovenska sa vďaka Rozprávkovému chodníku škriatka Mikluša stala známou nielen v Prešovskom kraji, ale aj  za hranicami regiónu a navštívili nás aj zahraniční turisti. 

 

Súčasne žijete a/alebo pracujete v meste? Ak áno, v ktorom?

Marika má trvalé bydlisko v malej obci Miklušovce, ležiacou na východe pod Čiernou horou. V tejto obci pôsobí ako starostka už štvrté volebné obdobie a od roku 2017 pôsobí vo Vidieckom parlamente na Slovensku (OZ VIPA.SK), kde je koordinátorkou pre východné Slovensko. OZ VIPA.SK sídli v starom stredovekom banskom meste Banská Bystrica, ktoré sa nachádza na strednom Slovensku.VIPA.SK, kde je koordinátorkou pre východné Slovensko. Poslaním OZ VIPA SK je podpora zlepšovania kvality života na vidieku a podpora miestnych iniciatív, najmä aktívnych mladých ľudí. 
Marika sa narodila vo Veľkom Šariši, študovala v Trebišove, VŠ v Prešove a 10 rokov žila v obci Sedlice a od roku 1992 žije a pôsobí v obci Miklušovce.
Snaží sa svoju obec zviditeľňovať v rámci rôznych projektov a zapájaním sa do súťaží ( napr. súťaž Dedina roka). Obec Miklušovce získala v roku 2011 ocenenie „Dedina ako pospolitosť“ a v roku 2017 „Dedina ako maľovaná“. Vďaka Rozprávkovému chodníku škriatka Mikluša sa obec stáva vyhľadávanou aj pre turistov.

Prosím, identifikujte seba v typológii podnikateľov. Ak neexistuje úplná zhoda, neváhajte poskytnúť vlastnú definíciu do podnikateľského modelu.

Životný príbeh Mariky možno sprostredkovať ako príbeh ženy, ktorá chcela niečo zmeniť vo svojom okolí. Zmeniť aj pohľad ľudí a ich myslenie. Že vidiek má svoje čaro a každý môže svojou troškou prispieť k jeho skrášleniu. Vďaka OZ SAPIO objavila silu kreativity a silu tímu. Prešla rôznymi pracovnými profesiami od inventúrničky, laborantky, pekárky,  vedúcej pošty až k starostke obce Miklušovce.  V súčasnej dobe Marika pôsobí ešte ako štatutár mikroregiónu Čierna hora (ZRCR ČH), ktorý združuje 15 obcí Prešovského kraja. Okrem toho je štatutár Klastra Šariš a podpredsedníčkou Spolku pre obnovu dediny (SPOD), kde organizuje celoslovenskú detskú výtvarnú súťaž „Moja dedina, ako ju vidím ja...“  
Členstvo v týchto organizáciách a v občianskom združení OZ SAPIO stimulovali  Marikin osobný aj profesijný život a otvorili sa jej možnosti zapájať sa do kreatívnych aktivít v mieste svojho bydliska a vyzdvihnúť tak krásu vidieka a šikovnosť vidieckeho obyvateľstva.

Aká je povaha Vašej aktivity (business modelu)?

„Kde bolo tam bolo, rozhodli sa raz dobrí ľudia , že budú pomáhať rozvíjať sa deťom aj dospelákom...“ 
V skutočnosti to však nebolo také jednoduché:
OZ SAPIO vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR. Od 16.6.2009 funguje ako právoplatné občianske združenie , ktoré sa vyvinulo z partie dobrovoľníkov pôsobiacich viac ako 6 rokov predovšetkým v obci Miklušovce a v okrese Prešov. 
Cieľom OZ SAPIO je realizácia aktivít zameraných na rozvoj osobnosti a skvalitnenie možností kultúrneho vyžitia obyvateľstva. Tieto ciele sa OZ SAPIO snaží dosiahnuť prevažne dobrovoľníckou činnosťou. Spolupodieľa sa na činnostiach v týchto oblastiach: 

 • osobnostný a kultúrny rast verejnosti
 • zabezpečovanie akcií pre verejnosť (semináre, školenia) a kultúrnych podujatí ( tvorivé dielne, divadelné predstavenia, športové dni)
 • aktivity zamerané na podporu marginalizovaných skupín spoločnosti (mládež v okrajových a vzdialenejších obcí Prešovského kraja)
 • zachovanie kultúrneho dedičstva a podpora tradičných foriem umenia
 • tábory, teambuildingový a outdoorový výcvik
 • osvetová činnosť

O aktivitách a samotnom  OZ SAPIO sa dozviete viac : https://www.oz-sapio.eu/
O Rozprávkovom chodníku škriatka Mikluša : https://www.miklusovce.sk/-rozpravkovy-chodnik-skriatka-miklusa

 

Kedy ste začali s podnikaním?

Nedá sa pôsobenie OZ SAPIO nazvať podnikaním, je to skôr dobrovoľnícka činnosť pre iných. K rôznym aktivitám OZ SAPIO patrili prevažne aktivity s deťmi a pre deti. Keďže Miklušovce ležia v krásnom prostredí a les ponúkal možnosť zatraktívnenia pre deti, vymyslela Mgr. Júlia Madziková krásnu rozprávku o škriatkovi Miklušovi, ktorému pomohla Zuzka zachrániť zvieratká v lese. Nápad s Rozprávkovým chodníkom bolo veľmi dobré rozhodnutie a po jeho zrealizovaní sme sa presvedčili, že splnil svoje poslanie. Vďaka projektom Iuventa – KOMPRAX  /2012-2014/ sa mohli do mládežnických aktivít zapojiť mladí ľudia z obce a aj dobrovoľníci a pomohli nielen na Rozprávkovom chodníku, ale aj pri realizácii exteriérovej galérie v obci.
Na Rozprávkovom chodníku škriatka Mikluša sa uskutočnili aj dva ročníky turistickej nosičskej súťaže „9 klincov“.

 

S akými výzvami ste sa museli vysporiadať? 

Keďže OZ SAPIO zakladali PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová a Mgr. Júlia Madziková, všetky administratívne úkony museli zabezpečiť a popasovať sa s byrokraciou

 • Často bol problém zohnať dostatočný počet dobrovoľníkov na aktivity 
 • Stretávali sa aj s nepochopením ostatných občanov /čo to vymýšľajú a pod./
 • Neustále hľadanie finančných prostriedkov prostredníctvom grantových schém a predkladanie žiadostí o granty, je časovo náročné.
 • Požiadavka na väčšie možnosti domácej grantovej podpory pre neziskové mimovládne organizácie podporujúce budovanie zdravých vzťahov v miestnych komunitách, ktoré by mohli byť určené najmä pre aktívnych mladých ľudí.
 • Hľadanie nadšeného a spoľahlivého mladého personálu, ktorý je ochotný pracovať čiastočne na dobrovoľníckej báze.
 • Posilnenie vzťahu medzi staršou generáciou a mládežou. Staršie osoby dokážu priniesť mladej generácii zdedené remeselné zručnosti a svoju múdrosť získanú počas života, ale komunikácia je stále nedostatočná a neúčinná.

  

Aké sú kľúčové faktory úspechu, ktoré chcete zdieľať s ostatnými?

Marika by chcela zdieľať kľúčové faktory úspechu v „podnikaní“ na vidieku:

 • Je potrebné byť otvorený novým myšlienkam a kreativite mladých
 • Nevzdávať sa pri prvom neúspechu
 • Byť odolný neprajníkom a tým, ktorí za všetkým vidia iba prospech
 • Rozvoj destinačného cestovného ruchu súvisiaci s konkrétnymi atrakciami, ktoré sú spojené s pravidelnými podujatiami a festivalmi. Budovanie komunity, ktorí sú ochotní zdieľať svoje pozitívne skúsenosti so širšou verejnosťou.
 • Prepojenie cestovného ruchu a vzdelávania.
 • Dobrovoľná práca v neziskovej mimovládnej organizácii počas pôsobenia vo verejnej funkcii s cieľom získať skúsenosti v oblasti vzťahov s verejnosťou a porozumenie sociálnym, kultúrnym a hospodárskym problémom spoločnosti.
 • Komunikácia s kolegami z rôznych organizácií a predstaviteľmi obcí
 • Rozvoj trvalo udržateľných aktivít v oblasti „mäkkého“ cestovného ruchu, ktorý je zosúladený s miestnymi ľudskými zdrojmi a prírodným potenciálom vidieckeho prostredia.

 

Radi by sme natočili krátke video o úspešných podnikateľoch. Prajete sa zúčastniť?

Áno.

V kategórii Príklady správnej praxe zo dňa 31 aug. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural