Prípadová štúdia: Zvieratá a ľudia navzájom

Meno a priezvisko: Slavomíra Dupláková

Zvieratá a ľudia navzájom o.z.

 

Poloha

Žijem, pracujem a pôsobím na vidieku, v jednom z najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska v Košickom kraji, v obci Nová Polhora (výjazd z diaľnice D1 medzi PO a KE). Obec má evidovaných 510 obyvateľov, rozlohu 207 ha.

Sociálno-ekonomická situácia celkovo v regióne nie je najlepšia, rovnako situácia mladých ľudí. Mládež v regióne vytvára niekoľko rôznorodých podskupín. Veľkou skupinou je mládež žijúca v marginalizovaných osadách rómska mládež zo znevýhodneného prostredia (žijúca v generačnej chudobe – Kecerovsko Olšavský región). Ďalšiu podskupinu tvorí integrovaná zväčša nerómska mládež, ktorá tvorí v obciach výraznú menšinu a trendom tejto mládeže je odchádzať za štúdiom a prácou do väčších miest. Špecifickou podskupinou sú zdravotne znevýhodnení ľudia a seniori.

V obci Nová Polhora som založila OZ Zvieratá a ľudia navzájom, kde realizujem odborné intervencie so zvieratami (canisterapia, a s kolegyňou vedľa v PO kraji hipoterapiu) pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny ľudí (všetky vek. kategórie).

Venujem sa  tiež tkaniu, ktoré predkladám ako účinné riešenie problému znevýhodnených: formou terapie, aktivít pre rozvoj, rast, relax, ako i možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže, najmä vo vidieckych oblastiach.

Špecificky usilujem predstaviť tkanie ako perspektívnu stratégiu a podporu zamestnania, prostredníctvom tréningového zamestnávania znevýhodnených. Venujem sa tiež rozvoju tzv. Fariem starostlivosti na Slovensku, zapájam sa aj do tvorby politík a udržateľného rozvoja v týchto oblastiach, aktuálne prácou v Tematickej pracovnej skupine pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v SR, ktorá je pod Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, tiež v rámci rôznych projektov sa usilujem predstaviť koncept Care Farms (Fariem starostlivosti), podporiť ich rozvoj na Slovensku, predstaviť možnosti, príležitosti a ich potenciál v oblasti pracovných, integračných služieb pre rôzne cieľové skupiny.

 

Súčasne žijete a/alebo pracujete v meste? Ak áno, v ktorom?

Poskytujem služby (animoterapie, najmä canisterapie) aj v mestách, kde dochádzam do zariadení, inštitúcií a partnerských organizácií v rámci svojej práce a snažím sa zahŕňať čo najviac prírodných zdrojov a prinášať ich k ľuďom do zariadení. Chodím do špeciálnych škôl v Košiciach, Prešove, do partnerských organizácií v oblasti duševného zdravia v Prešove, do psychiatrickej liečebne v Trebišove a rôzne po východnom Slovensku.

 

Prosím, identifikujte seba v typológii podnikateľov. Ak neexistuje úplná zhoda, neváhajte poskytnúť vlastnú definíciu do podnikateľského modelu.

Diversified New Entrant (diverzifikovaný novousadlík)

 

Aká je povaha Vašej aktivity (business modelu)?

Som hlavne nezisková organizácia, ktorá chce využiť Farmu starostlivosti na podporu a rozvoj znevýhodnených, tiež prezentovať welfare (dobro) zvierat, ich hodnotu a význam v duševnom zdraví ľudí, význam pre vývoj detí.

   

Kedy ste začali s podnikaním?

V roku 2019.

 

S akými výzvami ste sa museli vysporiadať?

Nespomínam si na nič čo by bolo neriešiteľné, jedine covid, prinútil ma pozrieť sa na veci inak a i vďaka nemu som začala spoluprácu so zahraničnými partnermi a pracovať na rozvoji Care Farms (Fariem starostlivosti).

 

Aké sú kľúčové faktory úspechu, ktoré chcete zdieľať s ostatnými?

Vidiek mi otvoril nové príležitosti, nasmeroval na činnosti, ktoré ma predtým v meste nenapadli.

Vidím veľký význam a prínos Fariem starostlivosti pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny ľudí. Chcem zdieľať informácie o tomto type farmárčenia a príležitostí pre ľudí (a nemusia to byť len farmári, ktorí roky farmárčili, živili sa poľnohospodárstvom).
Znalosti, ktoré získajú účastníci vzdelávacích workshopov (farmári, zamestnanci sociálnych, zdravotníckych služieb, klienti, ich rodiny) môžu zdieľať svojimi informačnými kanálmi na sociálnych sieťach, ale tiež využiť v praxi, robiť zmenu (farmári diverzifikovať svoje služby, poskytovať starostlivosť, sieťovanie s odborníkmi sociálnych a zdravotníckych služieb a pod.).

Výmena know-how nórskeho partnera a ich postupné aplikovanie v podmienkach Slovenskej republiky je pre tému Fariem starostlivosti a moju organizáciu a jej ďalšie napredovanie veľmi dôležitým mílnikom, rovnako prínosom pre iných na Slovensku. Nórsky partner prináša na Slovensko nový a inovatívny prístup v oblastiach farmárčenia, starostlivosti o zvieratá a prepojenia a využitia postupov pri začleňovaní znevýhodnených ľudí a to tak v sociálnej ako aj zdravotnej oblasti.

 

Radi by sme natočili krátke video o úspešných podnikateľoch. Prajete sa zúčastniť?

Vítam všetky možnosti spolupráce, takúto formu jednoznačne.

 

Linky:

V kategórii Príklady správnej praxe zo dňa 14 dec. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural