Fórum - Príspevky

Späť na Vízia pre atraktívny vidiek

Občianska angažovanosť, participácia

Odoslať odpoveď
1443 Prezretí
Moderator
Moderator

Pojem "občianska angažovanosť/ participácia" sa udomácňuje aj u nás. Dobrou správou je, že si ľudia čoraz častejšie uvedomujú, že len anonymným kritizovaním veľa nedosiahnu. Pre zmenu nevyhovujúceho stavu musia aj reálne niečo spraviť. Účasť verejnosti predpokladá pochopenie rôznych postojov a rôznych riešení.

Občania využívajú rôzne formy aktívneho občianstva:

 • dohodnú sa, že fyzicky dopomôžu k tomu, aby si skrášlili alebo zlepšili prostredie, v ktorom žijú
 • zorganizujú verejnú diskusiu na rôzne témy, ktoré súvisia s daným mestom, či obcou
 • spíšu petíciu, aby takýmto spôsobom dali najavo, že je nutné zaoberať sa problémami
 • ľudia blogujú, a tým verejne prezentujú svoj postoj a názor....
 1. A čo robíte vy, aby ste boli aktívnym občanom svojej obce, prípadne komunity?
 2. Ak nerobíte nič, tak čo by sa muselo zmeniť, aby ste boli aktívnym občanom?
 3. Ako ste spokojný s možnosťami vybavovania úradných záležitostí vo Vašej obci/ meste?
 4. Aká je Vaša miera spokojnosti s napĺňaním výkonu obce/mesta a zastupiteľstva?
 5. Zúčastňujete sa občas zastupiteľstva a dávate návrhy a podnety? Poznáte poslancov ? Prácu komisií ?
 6. Ste členom občianskeho združenia, je Vaša obec členom miestnej akčnej skupiny (MAS), máte informácie o aktivitách, prípadne sa zapájate ?
 7. Pokiaľ by ste mali možnosť, aké kroky by ste urobili pre rozvoj zamestnanosti vo Vašej obci/ meste?
 8. Myslíte si, že rozhodnutia, prijaté na miestnej úrovni ovplyvňujú životy ľudí na vidieku? Ak áno - ako podľa Vás ?

Posledná zmena

marietaokenkova9
marietaokenkova9

Pre tému občianskej angažovanosti sú podľa môjho názoru kľúčové tri slová:

 1. Angažovanosť
 2. Profesionalita
 3. Spolupráca

Na Slovensku treba postupne rozvíjať kultúru neustáleho zapájania občanov a ich organizácií do rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach a vo všetkých štádiách, od prípravy návrhov cez konzultáciu znenia textov až po ich implementáciu a kontrolu uplatňovania v praxi.

Aktívne, konštruktívne a odborne vstupovať do všetkých prebiehajúcich koncepčných a legislatívnych procesov a byť ich neoddeliteľnou a trvalou súčasťou. Prichádzať s vlastnými už vnútorne odkonzultovanými iniciatívami a vecnými myšlienkami.

Vhodné by bolo vytvoriť vnútorný konzultačný mechanizmus, v rámci ktorého by sa prezentovala voči verejnej správe jedna ucelená pozícia, ktorá by tak získala väčšiu váhu, relevantnosť a rešpekt. Jej presadzovanie na politickej úrovni by sa výrazne uľahčilo a odborná a laická verejnosť by zvýšila na svojej váhe a zlepšila by si vyjednávaciu pozíciu. Vytvorila by sa nová kultúra rozhodovania a nové metódy práce, ktoré sú pre zvrátenie súčasného stavu nevyhnutnosťou.

peter.patus16
peter.patus16
 1. A čo robíte vy, aby ste boli aktívnym občanom svojej obce, prípadne komunity? Snažím sa predkladať návrhy poslancom miestnej časti Radvaň na zlepšenie života a bezpečnosti na uvedenom sídlisku.
 2. Ak nerobíte nič, tak čo by sa muselo zmeniť, aby ste boli aktívnym občanom? Aktívny občan môže byť len ten, ktorého názory, pokiaľ sú dobré aj niekto vypočuje a zrealizuje. U nás v meste to tak nefunguje.
 3. Ako ste spokojnosti s možnosťami vybavovania úradných záležitostí vo Vašej obci/ meste? V tejto oblasti môžem vyjadriť spokojnosť.
 4. Aká je Vaša miera spokojnosti s napĺňaním výkonu obce/mesta a zastupiteľstva? Absolútne nespokojný. Ide im len o získanie čo najväčšieho objemu peňazí do mestskej pokladnice zvyšovaním daní a poplatkov. Neinformujú v mestských médiách o možnosti zliav pre dôchodcov na budúci rok, poslanci sa osobne nestretávajú so svojimi voličmi v jednotlivých obvodoch. pripravujú veľké investičné akcie bez toho aby dokumentovali konkrétny prínos pre občanov.
 5. Zúčastňujete sa občas zastupiteľstva a dávate návrhy a podnety? Poznáte poslancov ? Prácu komisií ? Zastupiteľstva sa nezúčastňujem, lebo by som z časového hľadiska nedostal priestor, často k závažným pripomienkam by som nemal potrebné informácie ap.
 6. Ste členom občianskeho združenia, je Vaša obec členom miestnej akčnej skupiny (MAS), máte informácie o aktivitách, prípadne sa zapájate ? Som členom viacerých OZa mám informácie o ich aktivitách.
 7. Pokiaľ by ste mali možnosť, aké kroky by ste urobili pre rozvoj zamestnanosti vo Vašej obci/ meste?. Treba vybudovať výrobné podniky a nie obchody. Zanikli TESLA, ktorá mohla len montovať počítače tak ako v juhovýchodnej Ázii, netreba vyvíjať počítače, zanikla Smrečina - hoci dreva je v okolí B. Bystrice dosť. Chýbajú remeselnícke dielne pre obyvateľov (stolári, murári, vodári ap.)
 8. Myslíte si, že rozhodnutia prijaté na miestnej úrovni ovplyvňujú životy ľudí na vidieku? Až áno - ako podľa Vás ? Ľudia na vidieku by mali sami rozhodovať o svojich potrebách a nie úradníci na okresoch,krajoch a na ministerstvách. Tieto "úrady" by im mali len pomáhať realizovať ich opatrenia na ich uspokojenie. A ešte poznámka k mentalite Slováka (myslím všeobecne, sú aj výnimky) Všetky, aj dobré návrhy končia konštatovaním: o to ľudia nebudú mať záujem, kto to zorganizuje ? Odkiaľ a koľko peňazí na to dostanem ? To sa neoplatí, robme to ako doteraz, veď nejako len bude ! ap.
maria.behanovska3
maria.behanovska3

Dobrý deň prajem

Angažovanosť, profesionalita, spolupráca - súhlasím. Máme medzi sebou veľa aktívnych ľudí a rozumejú aj vstupujú do tém veci verejných. Mnou najviac hýbe slovo spolupráca. Za dlhé roky práce v treťom sektore, ktorý je mnohými uznávaný, viacerými tolerovaný, ale tí ktorí by najviac mali chápať, podporovať a dávať priestor spolupráci, ľuďom v organizáciách rôzneho zamerania, akosi vidím a cítim akými sú dobrými hercami. Naveky si budem pamätať, výrok jednej regionálnej političky, starostky. Robíš dobré a prospešné veci, patrí za to uznanie a vďaka ............. ale si v treťom sektore a budeš sa len trápiť, lebo peniaze tečú a budú tiecť iným smerom. Ubehlo od vtedy veľa rokov a stále to platí. Ale aj napriek tomu tretí sektor stále žije a prinášame hodnoty pre túto spoločnosť a posúvame sa.
 1. A čo robíte vy, aby ste boli aktívnym občanom svojej obce, prípadne komunity? Som aktívna, založili som občianske združenie v malej koncovej obci so 190 obyvateľmi. Zrealizovali sme viacero malých komunitných projektov. Náučný chodník z Krupiny na Čabraď , má 23 km, vlastníme Ľudový dom, , ktorý sme opravili, obnovili studňu, vnútri murovanú pec a komín, zozbierali sme rôzne predmety, dokúpili druhú časť domu, postavili vonku murovanú pec na pečenie chleba. Obnovili a upravili okolie Hostečnej studničky na trase náučného chodníka. Robili tvorivé dielne s deťmi rôzne témy a materiály aj kraslice a veľa iných bohumilých činností. Kurz paličkovania, tkania rôzne prezentácie, výstavy. Sme ukážkou ako sa dá, ale aj, príkladom nepriazne obecnej samosprávy. Všetko dočasu deti vyrástli a vysťahovali sa z dediny a činnosť nám zaspala.

 2. Ak nerobíte nič, tak čo by sa muselo zmeniť, aby ste boli aktívnym občanom?

 3. Ako ste spokojnosti s možnosťami vybavovania úradných záležitostí vo Vašej obci/ meste? Na našom úrade máme úradné hodiny 1x v týždni 3 hodiny, starostku na telefóne, vždy ochotnú vybaviť, čo potrebujeme.

 4. Aká je Vaša miera spokojnosti s napĺňaním výkonu obce/mesta a zastupiteľstva? To je dlhý príbeh. Za 28 rokov, čo bývame na dedine sa posledné dva roky už dá povedať, že veci sa hýbu normálnym smerom .

 5. Zúčastňujete sa občas zastupiteľstva a dávate návrhy a podnety? Poznáte poslancov ? Prácu komisií ? Áno zúčastňujem a dávam návrhy, hodnotím a kontrolujem chod obce, som kontrolórka.

 6. Ste členom občianskeho združenia, je Vaša obec členom miestnej akčnej skupiny (MAS), máte informácie o aktivitách, prípadne sa zapájate ? Áno, už som popísala, okrem toho som iniciovala a viedla Mikroregión Krupinská planina, Verejno- súkromné partnerstvo hontiansko - dobronivské , Vidiecke ženy a viacero iných aktivít. Stará MAS sa rozdelila na dve nové a naša obec patrí do MAS Hontiansko- novohradské partnerstvo. Trápi sa ako celý prístup LEADER na Slovensku.Zatiaľ máme len sľuby a platíme členské.

 7. Pokiaľ by ste mali možnosť, aké kroky by ste urobili pre rozvoj zamestnanosti vo Vašej obci/ meste? Malá koncová obec, bez škôlky, školy, Poľnohospodárske družstvo, dvor a chov v dedine v podstate zrušilo a premiestnilo do iných dedín, prídu len obrobiť polia. Obchod súkromný, funguje často 1 hodinu denne. Autobus 5x cez deň a cez víkend vôbec. Je smutné nastavenie ľudí z dediny , že si idú radšej kúpiť do mesta, TESCO, JEDNOTA, BILLA a mimo dediny ako od ľudí, ktorí chovajú kravy, ovce, kozy, venujú sa včelárstvu.

 8. Myslíte si, že rozhodnutia prijaté na miestnej úrovni ovplyvňujú životy ľudí na vidieku? Až áno - ako podľa Vás ? Áno, určite áno už ovplyvnili a ľudia musia cestovať vlastnými autami za prácou a školou. Každá rodina musí mať aspoň dve autá, lebo každý člen rodiny, ktorý pracuje, je zamestnaný u iného zamestnávateľa. Služby v dedine žiadne nefungujú v podstate nemajú pre koho. Bolo viacero pokusov, ale všetky stroskotali.

martinkvak18
martinkvak18

ODPOVEDE NA ZADANÉ OTÁZKY:

 1. Nie som si istý, či je možné vyjadriť, že to, čo robím, robím aby som bol aktívnym občanom mojej obce alebo členom mojej komunity, keďže to je už len prejavom môjho úsilia o to, čo sa snažím dosiahnuť. Ak by som ale mal uviesť, ako sa prejavuje moja (spoločenská/interaktívna) občianska aktivita, tak sa s ohľadom na moje ciele prejavuje konkrétne podobe:

  • usporadúvania verejných spoločenských podujatí,
  • budovania zariadení a prispôsobovania priestorov a priestranstiev využiteľných verejnosťou alebo uzavretými skupinami, pričom tieto zariadenia, priestory a priestranstvá sú určené na využitie v záujmovej oblasti komunitného stretávania, plánovania, združovania a aktivizmu a v oblasti rekreácie a osvety,
  • dohadovania spolupráce so subjektmi z verejného, súkromného i občianskeho sektora, ktoré dokážu určitým spôsobom prispieť k hore uvedeným aktivitám.
 2. Hypoteticky, musel by sa buď to: a) vytvoriť u pasívneho jednotlivca vnútorný záujem formovaním jeho osobného presvedčenia, alebo by sa musela b) vytvoriť spoločenská situácia poskytujúca možnosti pre realizáciu záujmov pasívneho jednotlivca, alebo c) ak absentujú činitele uvedené v bode a) a b) súčasne, tak oboje.

V prípade územia, v ktorom pôsobím, si myslím, že aktivizmus (ak je to vôbec možné za súčasných okolností a nastavenia spoločenského systému považovať za negativizmus) kvázi stagnuje v prípade:

 • písm. a) z dôvodu existencie takých priorít a zaťažení v živote jednotlivcov, ktoré ich nemotivujú alebo im neumožňujú byť aktívnymi v komunite z dôvodu ich neuplatniteľnosti v prostredí, v ktorom žijú,
 • písm. b) z dôvodu absencie politických koncepcií, ktoré by buď to boli v súlade s prioritami podľa odrážky vyššie alebo by vytvárali možnosti, ktoré by boli jednotlivcami využiteľné pre ich uplatnenie alebo by podnecovali alebo umožňovali vytváranie nových/transformáciu priorít.
 1. Som plne spokojný.

 2. Doposiaľ som v našej obci nenatrafil na neschopnosť napĺňania podmienok výkonu obce a jej zastupiteľstva a tak v tomto prípade je moja spokojnosť vysoká. V súčasnosti ale môžem uviesť, že s ohľadom na moju tunajšiu činnosť som postrehol v niektorých iných okolitých obciach k neschopnosť napĺňania podmienok výkonu obce a jej zastupiteľstva práve (s ohľadom na bod. 2) z dôvodu ich nekoncepčného prístupu. V tomto druhom prípade je moja spokojnosť nízka.

 3. Len pokiaľ je moja osobná prítomnosť nevyhnutná, čo je približne jeden krát za rok alebo jeden krát za dva roky. Poslancov poznám. Prácu komisií nepoznám, iba v prípade záležitostí, ktoré súvisia s mojou činnosťou a záujmami. S ohľadom na rozvoj mojich aktivít ale predpokladám, že čoskoro dôjde k prelínaniu našich záujmov a teda aj k väčšej miere našej spoločnej zainteresovanosti a spolupráce.

 4. Áno, som členom občianskeho združenia, ale nie miestneho. Áno, naša obec je členom MAS (MAS Naša Lieska). O aktivitách MAS sa neinformujem z dôvodu, že to pre mňa nie je predmetné (nie je využitie).

 5. Možnosť mám a pre rozvoj zamestnanosti vytváram pracovné príležitosti a spoločenské podmienky s tematickým využitím ekonomických daností našej oblasti.

 6. (Keďže nie je špecifikovaný subjekt, tak otázku chápem ako vzťahujúcu sa na rozhodnutia aktérov z verejného, súkromného i občianskeho sektora) Myslím si, že áno, a podľa mňa tak, že formujú ekonomické, sociálne a politické rozpoloženie na vidieku a to do takej miery, do akej miery majú príslušní prijímatelia týchto rozhodnutí v tej-ktorej oblasti vplyv veci formovať. To sa môže prejavovať napr. vo vybudovaní verejného alebo súkromného parku, vo vybudovaní chodníka pre bezpečnejší alebo komfortnejší pohyb v obci, sprístupnení lepšieho miesta pre zriadenie autobusovej zastávky, vybudovaní zariadení na predaj tovaru a poskytovanie služieb, vo vytváraní určitej náboženskej alebo inej záujmovej (napr. environmentálne, sociálne alebo ekonomicky orientovanej) komunity s určitými spoločenskými cieľmi - teda môže sa to prejavovať v podobe tvorby, zmeny alebo odstraňovania všetkých prvkov spoločnosti.

ivan.burcik21
ivan.burcik21

Keď múdri ľudia nebudú robiť nič, tak hlúposť zvíťazí. Ale angažovať sa majú všetci. Nie len tí múdri. Ivan Burčík

jozef.garlik23
jozef.garlik23

Každý región , mesto či obec je v tomto úplne iné- niekde to ide, inde ani za svet. Väčšinou je to závislé od toho,akí ľudia sú vo vedené mesta, obce, výborov, teda či dokážu aktivovať a nadchnúť. Najdôležitejšie je vidieť konkrétne činy a skutočnosť, že návrhy a podnety sa aj riešia. Ja si väčšinou všímam veci, ktoré by mohli byť zdrojom všeobecného ohrozenia - upozornil som na nebezpečné stromy nahlásením na odbor životného prostredia a boli odstránené, upozornil som na výtlky na komunikácii 2. triedy na Správe ciest a výtlk bol opravený, myslím, že sa málo robí na vzdelávaní obyvateľov v oblasti triedenia odpadu, ľudia sú nedisciplinovaní a nedodržiavajú zásady triedenia, ako problém vidím zber kuchynského odpadu, ako nedostatočnú vidím snahu a zlé nasmerovanie peňazí a prostriedkov z európskeho fondu obnovy, pretože takmer nič nebolo nasmerované na dobudovanie infraštruktúry obcí a odkanalizovanie, respektíve dobudovanie kanalizácií v obciach. Aktivitu respektíve pasivitu občanov ovplyvňuje správanie sa poslancov, keď uprednostňujú svoje záujmy v okolí svojho bydliska. Väčšinu príkazov, zákazov a nariadení pociťujem ako obmedzujúcu, bez odekvátnych riešení, respektíve ako nariadenia zvyšujúce moje náklady. Jozef Garlík

zelenydom24
zelenydom24

Dobrý deň K téme Atraktívny vidiek Základom atraktívneho vidieka je aby tam ostali pripadne sa vrátili mladí ľudia, nová generácia Musíme im však na to vytvoriť podmienky 1.podmienkou aby mladí ľudia mohli ostali na vidieku je samozrejme otázka bývania. Je veľká škoda že obce nemajú vlastne pozemky kde by bolo možné výstavbu realizovať. Keďže vo väčšine obci neprebehli JPU alebo idú veľmi pomalým tempom vidina pozemku na výstavbu domu je v nedohľadne Na druhej strane je v obciach veľa domov kde nikto nebýva a taktiež pozemky na ktorých nikto nestavia. Tu by bolo vhodné posilniť kompetencie samosprávy aby takéto domy alebo pozemky boli využite na výstavbu napr. max. do 2 rokov Ďalšia možnosť ako udržať mladých na vidieku je výstavba nájomných bytov Akonáhle si mladí ľudia postavia dom teda pevný bod inde teda tam kde v súčasnosti je taká možnosť už sa do danej obce nevratia Toto bude mať veľa negatív hlavne do blízkej budúcnosti. V obciach bude problém udržať základné školy a škôlky keďže klesne populácia a bude málo deti čo jednoznačne zníži kvalitu života a služieb Samozrejme negatívny dopad pre obecné rozpočty cez podielové dane Prestarnute obyvateľstvo a zníženie atraktivity vidieka tam mladých určite nevrati Ing. Darina Tomajkova

jmikusakova26
jmikusakova26

A čo robíte vy, aby ste boli aktívnym občanom svojej obce, prípadne komunity?

je potrebné zapájať sa aktívne- v mojom prípade sa angažujem prostredníctvom pôsobenia v mojom povolaní, ako dobrovolníčka, ako členka a predsednička OZ pôsobiacich na vidieku. Tiež som si to vyskúšala aj v komunálnej politike. Každá úloha ma posunula ďalej. Aktívny je každý, kto chce niečo urobiť pre komunitu a hľadá cestu. Je potrebné motivovať mladých, moja skúsenosť namotivujete ich na svoj príbeh alebo príbeh niekoho z komunity

Ak nerobíte nič, tak čo by sa muselo zmeniť, aby ste boli aktívnym občanom?

ja robím, ale aktivizovať je potrebné hlavne mladých, u seniorov je to jednoduchšie .Je potrebné pracovať s mladými na vidieku , zo strany obce im vytvárať podmienky a ochotu komunikovať

Ako ste spokojný s možnosťami vybavovania úradných záležitostí vo Vašej obci/ meste?

zatiaľ som problémy nemala, myslím, že naša samospráva si úlohy zvláda plniť ako je potrebné

Aká je Vaša miera spokojnosti s napĺňaním výkonu obce/mesta a zastupiteľstva?

Spokojnosť, obce i mestá sa už snažia byť transparentné, zverejňujú , čo sa deje v obci. Zastupiteľstvá v mestách sú prenášané online. Aktívni občania sa zúčastňujú zasadnutí ( ak sú verejné), občania by sa mali viac obracať so svojimi požiadavkami aj na poslancov a komisie zastupiteľstva

Zúčastňujete sa občas zastupiteľstva a dávate návrhy a podnety? Poznáte poslancov ? Prácu komisií ?

áno v mieste svojho bydliska poslancov poznám, zastupiteľstva sa zúčastňujem priamo len keď to vyžaduje moju prítomnosť z hľadiska prace, inak sledujem online. Niekedy sa zúčastňujem na zasadnutí zastupiteľstiev v obciach, kde pôsobí naše OZ

Ste členom občianskeho združenia, je Vaša obec členom miestnej akčnej skupiny (MAS), máte informácie o aktivitách, prípadne sa zapájate ?

Som členom OZ na vidieku ( 1 lokálne, 1 regionálne, 1 celoslovenské ). Nie som člen MAS, ale o aktivity sa zaujímam ( resp. v tejto dobe zaujímam sa, ale zapájať sa zatiaľ nedá a ani zaujímať sa nie je veľmi o čo )

Pokiaľ by ste mali možnosť, aké kroky by ste urobili pre rozvoj zamestnanosti vo Vašej obci/ meste?

Podporila by som na vidieku vytvorenie malých priemyselných parkov pre služby a drobnú výrobu, remeselných dvorov, vytvorenie krátkych obchodných reťazcov, podporila by som výrobu potravín resp. finalizáciu a odbyt proľn.produktov v regióne.

Myslíte si, že rozhodnutia, prijaté na miestnej úrovni ovplyvňujú životy ľudí na vidieku? Ak áno - ako podľa Vás ?

Áno, zlé rozhodnutia privedú vidiek do zabudnutia. Potrebujeme prijímať rozhodnutia, ktorými vytvoríme podmienky pre mladých ľudí, ich návrat na vidiek budovaním infraštruktúry bývania , dopravy, vzdelávania a kultúry, digitálnej infraštruktúry , podmienok pre oddych, šport a kultúrne vyžitie.

peter.patus16
peter.patus16

zelenydom24 said:

Dobrý deň K téme Atraktívny vidiek Základom atraktívneho vidieka je aby tam ostali pripadne sa vrátili mladí ľudia, nová generácia Musíme im však na to vytvoriť podmienky 1.podmienkou aby mladí ľudia mohli ostali na vidieku je samozrejme otázka bývania. Je veľká škoda že obce nemajú vlastne pozemky kde by bolo možné výstavbu realizovať. Keďže vo väčšine obci neprebehli JPU alebo idú veľmi pomalým tempom vidina pozemku na výstavbu domu je v nedohľadne Na druhej strane je v obciach veľa domov kde nikto nebýva a taktiež pozemky na ktorých nikto nestavia. Tu by bolo vhodné posilniť kompetencie samosprávy aby takéto domy alebo pozemky boli využite na výstavbu napr. max. do 2 rokov Ďalšia možnosť ako udržať mladých na vidieku je výstavba nájomných bytov Akonáhle si mladí ľudia postavia dom teda pevný bod inde teda tam kde v súčasnosti je taká možnosť už sa do danej obce nevratia Toto bude mať veľa negatív hlavne do blízkej budúcnosti. V obciach bude problém udržať základné školy a škôlky keďže klesne populácia a bude málo deti čo jednoznačne zníži kvalitu života a služieb Samozrejme negatívny dopad pre obecné rozpočty cez podielové dane Prestarnute obyvateľstvo a zníženie atraktivity vidieka tam mladých určite nevrati Ing. Darina Tomajkova

Jedným z ďalších návrhov podporujúcich rozvoj vidieka je obnovenie osvedčenej formy budovania infraštruktúry menšieho rozsahu najmä v obciach, v menšej miere aj v mestách, a to Akcia „Z“. Jej princípom bolo, že štát poskytol finančné prostriedky vo výške 75 % objemu potrebných prostriedkov a 25 % odpracovali občania dobrovoľnou prácou. V súčasnosti má podobnú formu financovanie budovanie rodinných domov pre rómske komunity, keď štát poskytne potrebný materiál a práce bez nároku na odmenu vykonajú samotní Rómovia. Akcia „ Z“ by mala byť zameraná v obciach najmä na vytváranie materiálnych podmienok preto, aby najmä mladí ľudia neodchádzali z vidieka bývať do miest, lebo na vidieku im chýbajú pracovné príležitosti, chýbajúce kultúrne zariadenia a služby, nájomné byty ap. preto by mala akcia smerovať do výstavby: remeselníckych a iných dielní vytvárajúcich nové pracovné príležitosti, nájomných bytoviek najmä pre mladých ľudí, mládežníckych klubov a športovo – rekreačných zariadení.

1851valika25
1851valika25

Aby mladí zostávali na vidieku je nutná spoluúčinnosť troch faktorov:
Výchova k spolupatričnosti k vidieku. Zamestnanosť . Priestor na výstavbu rodinných domov

Zamerajú mladí svoj cieľ bývania na vidiek, ak v jeho blízkosti nezískajú zamestnanie s adekvátnym ohodnotením ich činnosti, ktoré bude uspokojovať ich potreby? Prevažne z vidieka mladí odišli za prácou často do zahraničia. Práve pre nedostatok pracovných pozícií. Sústredenie veľkých investorov prevažne len v určitých lokalitách nie je šťastným riešením z pohľadu celoplošne rovnomernejšej možnosti zamestnanosti.Podporiť tých , ktorí na vidieku zostávajú a budujú si či už farmy, dielne alebo iné pracovné aktivity. Bez patričných dotácií sa ťažko presadia na trhu. Povzbudiť prosperujúce poľnohospodárske družstvá, farmy finančnými prostriedkami za zamestnanie mladých.

Zintenzívniť výchovu od školských levíc k životu s prírodou, cit k prírode , cibrenie tých zručností, ktoré dopomáhajú zveľaďovať to, čo nám najme pre zdravý život príroda dáva.(pekný príklad je ZŠ v Žabokrekoch s kvetinovými aj zeleninovými záhončekmi, triedou v prírode..) Rozhodne možnosť kvalitného bývania je dôležitá. Zo strany štátu, podporiť mladých príspevkami na výstavbu, zaviazať bankový sektor pre poskytovanie zvýhodnených úverov pre mladých na vidieku , ale aj od mladých požadovať splnenie očakávaných výsledkov.

Pozemkové úpravy neriešia nehnuteľnosti v intraviláne obcí, je v rámci nich možnosť vytýčiť na IBV priestor z intravilánu. Kabinová Valéria

starosta17
starosta17
 1. A čo robíte vy, aby ste boli aktívnym občanom svojej obce, prípadne komunity? O mojej aktívnosti podajú objektívnu informáciu občania,sama za seba vidím potrebu aktivizovať vhodnou formou mladých ľudí. Sú neuveriteľne osobití. V generácii občanov od 18 do 40 rokov máme vyhranené skupiny,ktoré sa venujú konkrétnej oblasti života a len cez toto ich môžem motivovať ku spolupráci. Sú to nasledovné "záľuby" : *rodina a špeciálne malé deti-inovatívne metódy "práce" s deťmi-najnovšie pekne reagujú na projekt Záchranári jedla,kde cez koncept Zero waste vieme pracovať aj s jedlom,pestovaním vlastnej zeleniny a ovocia,varenie a príprava jedla,kompostovanie a pod-musíme tento zárodok spolupráce podporiť a udržať
  • nové formy športovania-už žiadny hromadný futbal,ale beh,posilňovanie,cyklistika,joga v prírode a podobne- teda pre mňa výzva na modernizáciu športovísk
   1. Ak nerobíte nič, tak čo by sa muselo zmeniť, aby ste boli aktívnym občanom?
   2. Ako ste spokojný s možnosťami vybavovania úradných záležitostí vo Vašej obci/ meste?
   3. Aká je Vaša miera spokojnosti s napĺňaním výkonu obce/mesta a zastupiteľstva?
   4. Zúčastňujete sa občas zastupiteľstva a dávate návrhy a podnety? Poznáte poslancov ? Prácu komisií ?
   5. Ste členom občianskeho združenia, je Vaša obec členom miestnej akčnej skupiny (MAS), máte informácie o aktivitách, prípadne sa zapájate ?
   6. Pokiaľ by ste mali možnosť, aké kroky by ste urobili pre rozvoj zamestnanosti vo Vašej obci/ meste?
   7. Myslíte si, že rozhodnutia, prijaté na miestnej úrovni ovplyvňujú životy ľudí na vidieku? Ak áno - ako podľa Vás *rozhodnutia prijaté "zdola" sú strategické pre život na vidieku v budúcnosti- ak sú to nekoncepčné rozhodnutia zvyčajne prinesú veľký diskomfort bežného života. Naopak ak sú to premyslené rozhodnutia s výhľadom na 50 rokov,sú tvorbou života,generujú pracovné príležitosti,spôsob využitia prírodného potenciálu krajiny v oblasti výroby aj oddychu. Vidiecky parlament by mohol byť studnicou takýchto vízií pre každú obec Slovenska. poznaním regiónu by mohol byť inšpirátorom pre budúcnosť. Potraviny sú základ každej spoločnosti,zatiaľ sme na ne odkázaní,ako pestovať,spracovávať,uschovávať,potom expandovať mimo hranice dediny,okresu,regiónu,štátu-to je výzva pre Vidiecky parlament.
marietaokenkova9
marietaokenkova9

ivan.burcik21 said:

Keď múdri ľudia nebudú robiť nič, tak hlúposť zvíťazí. Ale angažovať sa majú všetci. Nie len tí múdri. Ivan Burčík

Hlas každého je dôležitý a každý má právo vyjadriť svoj názor a byť vypočutý. Práve táto platforma slúži na to, aby sa vytvoril ďalší priestor pre otvorenú diskusiu bez akéhokoľvek rozlišovania alebo triedenia. Niekedy ten čo má pocit, že je bezvýznamný alebo príliš malinký na to, aby niečo znamenal alebo zmenil, môže priniesť nečakané prevraty a nové nezaťažené myšlienky a nápady. Vítame všetkých, ktorí sa zapoja do diskusie a prinášajú svoje príspevky. Ďakujeme. Postupne sa naučíme takto spájať hlasy občanov a ich zástupcov a zvyšovať ich vplyv na diania v spoločnosti.

Všetko dobré, Marieta Okenková

1-13 of 13

Odpoveď do diskusie

Nemôžeš upravovať alebo odpovedať: Musíš sa prihlásiť alebo registrovať.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural