Aktuality

  • Hodnotenie uplatňovania Politiky kvality EÚ na Slovensku

    V kategórii Aktuality zo dňa 28 jan. 2021.

    Najnovším výstupom výskumného projektu PoliRural je hodnotiaca správa o efektívnosti uplatňovania Politiky kvality EÚ na Slovensku. Táto politika EÚ je v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a uplatňuje sa na Slovensku od nášho vstupu do EÚ. Podporuje ochranu názvov pôvodných a tradičných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vysokej kvality na európskej úrovni s cieľom vyzdvihnúť ich jedinečné charakteristiky naviazané na určité geografické územie, tradičné receptúry a miestnu kultúru. Systém bol vytvorený ako reakcia na rastúce falšovanie výrobkov a zneužívan...

  • 3. workshop k príprave vízie pre atraktívnejší vidiek

    V kategórii Aktuality zo dňa 01 dec. 2020.

    Pozvánka na 3. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, ktorý sa uskutoční dňa 08. decembra 2020 od 13:00 do 15:00 hod. Workshop sa bude konať online.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural