Aktuality

 • Pozvánka- 6. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK

  V kategórii Aktuality zo dňa 06 apr. 2021.

  Pozvánka na 6. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, ktorý sa uskutoční dňa 8. apríla 2021 od 13:00 do 15:00 hod.

 • Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek

  V kategórii Aktuality, Analýzy zo dňa 26 mar. 2021.

  Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek vychádza z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu vypracovaného v rámci výskumného a inovatívneho projektu „Polirural“. Dotazníkový prieskum prebiehal v termíne od 15.2.2021 do 9.3.2021.  Na dotazník odpovedalo 477 respondentov. Slovné odpovede boli vyhodnotené partnermi projektu (OZ VIPA SK, SPU v Nitre, Agroinštitút š.p. a mesto Nitra).

 • Svetový deň vody, 22. marca 2021

  V kategórii Aktuality zo dňa 22 mar. 2021.

  Dnes si pripomíname Svetový deň vody a ďakujeme, že si nájdete spolu s nami chvíľku sa zamyslieť  nad tým, čo voda pre nás znamená, nad jej skutočnou hodnotou a nad tým, ako môžeme lepšie chrániť a využívať tento životne dôležitý prírodný zdroj. Čo znamená voda pre vás?

 • Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19

  V kategórii Aktuality zo dňa 22 feb. 2021.

  V rámci výskumného projektu Horizont 2020 „PoliRural“, zameraného na zatraktívnenie vidieka pre život, prácu a investície, sa výskumné tímy naprieč krajinami EÚ aktuálne venujú dopadom pandémie na vidiek a hľadajú spoločne možnosti jeho reštartu. Slovenskí partneri spracovali anonymný dotazníkový prieskum s cieľom získať čo najširšiu škálu názorov, ktoré aspekty života boli najviac postihnuté touto pandémiou. Dotazník je k dispozícii na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/polirur-covid

 • Pozvánka- 5. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK

  V kategórii Aktuality zo dňa 15 feb. 2021.

  Pozvánka na 5. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, ktorý sa uskutoční dňa 18. februára 2021 od 12:30 do 14:00 hod.

 • Závery 4. workshopu k príprave „Vízie pre atraktívnejší vidiek“ v rámci projektu POLIRURAL

  V kategórii Aktuality zo dňa 10 feb. 2021.

  V rámci aktivít projektu H2020 Polirural „Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People“ sa dňa 9.2.2021 uskutočnil online workshop k príprave „Vízie pre atraktívnejší vidiek“ s počtom 25 účastníkov.

 • Pozvánka- 4. workshop k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek

  V kategórii Aktuality zo dňa 04 feb. 2021.

  Pozvánka na 4. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, ktorý sa uskutoční dňa 09. februára 2021 od 13:00 do 15:00 hod.

 • Hodnotenie uplatňovania Politiky kvality EÚ na Slovensku

  V kategórii Aktuality zo dňa 28 jan. 2021.

  Najnovším výstupom výskumného projektu PoliRural je hodnotiaca správa o efektívnosti uplatňovania Politiky kvality EÚ na Slovensku. Táto politika EÚ je v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a uplatňuje sa na Slovensku od nášho vstupu do EÚ. Podporuje ochranu názvov pôvodných a tradičných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vysokej kvality na európskej úrovni s cieľom vyzdvihnúť ich jedinečné charakteristiky naviazané na určité geografické územie, tradičné receptúry a miestnu kultúru. Systém bol vytvorený ako reakcia na rastúce falšovanie výrobkov a zneužívan...

 • 3. workshop k príprave vízie pre atraktívnejší vidiek

  V kategórii Aktuality zo dňa 01 dec. 2020.

  Pozvánka na 3. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, ktorý sa uskutoční dňa 08. decembra 2020 od 13:00 do 15:00 hod. Workshop sa bude konať online.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural