Analýzy

 • Výstupy konzorcia Polirural (EN)

  V kategórii Analýzy zo dňa 19 sep. 2022.

  Výstupy konzorcia Polirural - dokumenty v anglickom jazyku.

 • Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek

  V kategórii Aktuality, Analýzy zo dňa 26 mar. 2021.

  Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek vychádza z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu vypracovaného v rámci výskumného a inovatívneho projektu „Polirural“. Dotazníkový prieskum prebiehal v termíne od 15.2.2021 do 9.3.2021.  Na dotazník odpovedalo 477 respondentov. Slovné odpovede boli vyhodnotené partnermi projektu (OZ VIPA SK, SPU v Nitre, Agroinštitút š.p. a mesto Nitra).

 • Diverzifikácia vidieckej ekonomiky- hĺbková správa

  V kategórii Analýzy zo dňa 25 feb. 2021.

  Poľnohospodárstvo vo vidieckych oblastiach nevytvára v súčasnom období dostatok pracovných príležitostí. Sťahovanie predovšetkým mladých ľudí do väčších miest z dôvodov nedostatočných pracovných príležitostí a nízkych miezd na vidieku a upadajúci agrosektor by mohli viesť k jeho vyľudneniu, ak sa táto situácia nebude riešiť. Podpora vidieckej ekonomiky by mala byť sústredená do oblastí zameraných na využívanie potenciálu pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, zabezpečovania komunálnych služieb, poskytovania sociálnych služieb a v prípade poľnohospodárskych a lesohospodárskych podnikov aj do oblasti spracovania a marketingu nepoľnohospodárskych produktov.

 • Občianska angažovanosť, participácia- hĺbková správa

  V kategórii Analýzy zo dňa 23 feb. 2021.

  Táto hĺbková správa o sa zaoberá pojmom "občianska angažovanosť/ participácia", ktorý sa udomácňuje aj u nás. Dobrou správou je, že si ľudia čoraz častejšie uvedomujú, že len anonymným kritizovaním veľa nedosiahnu. Pre zmenu nevyhovujúceho stavu musia aj reálne niečo spraviť. Účasť verejnosti predpokladá pochopenie rôznych postojov a rôznych riešení.

 • Uplatňovanie politiky kvality EÚ na Slovensku- hĺbková správa

  V kategórii Analýzy zo dňa 29 jan. 2021.

  Hodnotenie uplatňovania politiky EÚ na Slovensku prebiehalo na národnej úrovni od októbra do decembra minulého roka. Jeho hlavným podkladom bola analýza dostupných dát a platnej legislatívy, dotazníkový prieskum (prebiehajúci od 23.10. do 20.11.), porovnanie s ostatnými krajinami EÚ a konzultácia so zainteresovanými ako aj so zodpovednou sekciou MPRV SR. Navrhnutých bolo 8 odporúčaní, ktoré môžu výrazne prispieť k pozitívnemu zvratu pri uplatňovaní tejto politiky EU v najbližších rokoch.

 • SWOT analýza

  V kategórii Analýzy zo dňa 10 nov. 2020.

  SWOT analýza silných a slabých aspektov slovenského vidieka umožnila lepšie porozumieť tomu, čo robí vidiecke oblasti a profesie atraktívne alebo neatraktívne pre usadené obyvateľstvo, ako aj pre nedávnych alebo potenciálnych nováčikov.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural