Ukončené dotazníky

 • Online dotazník: Dopady pandémie COVID-19 na život na vidieku

  V kategórii Ukončené dotazníky zo dňa 15 feb. 2021.

  Prostredníctvom tohto prieskumu chceme zhromaždiť vaše názory a zistiť, ako podľa Vášho názoru pandémia COVID-19 ovplyvňuje rôzne aspekty života na vidieku, prispieť môžete vyplnením tohto dotazníka.

 • Prieskum názorov o uplatňovaní Politiky kvality EÚ na Slovensku

  V kategórii Ukončené dotazníky zo dňa 02 nov. 2020.

  Cieľom tohto prieskumu je získať názory na uplatňovanie Politiky kvality EÚ na Slovensku.

 • Priority pre zvýšenie atraktívnosti vidieka pre život, prácu a investície

  V kategórii Ukončené dotazníky zo dňa 30 apr. 2020.

  Naším cieľom je zapojiť všetkých zainteresovaných aktérov do procesu tvorby politík pre vidiek, preto sme vás radi požiadali o spoluprácu na projekte Polirural. Nasledovné priority a jednotlivé prioritné témy pre rozvoj vidieka boli identifikované prostredníctvom dotazníka a jeho SWOT analýzy, ktorý sa uskutočnil od 1.2.2020 do 1.3.2020 vo všetkých 12 pilotných krajinách. Nadväzujúci workshop identifikované prioritné témy (ďalej len „PT“) rozšíril a prehĺbil. Budeme radi aj za prípadné návrhy na doplnenie a úpravu jednotlivých a priorít a ich prioritných tém. Termín na spätné zaslanie je do 8. mája 2020.

 • Online dotazník: Atraktivita vidieka

  V kategórii Ukončené dotazníky zo dňa 14 feb. 2020.

  Prostredníctvom tohto prieskumu, realizovaného v rámci projektu EÚ PoliRural, chceme zistiť potreby slovenského vidieka, aby sme následne mohli navrhnúť efektívne vidiecke politiky zamerané na ľudí a na budúcnosť posilňujúce vidiecke obyvateľstvo a vidiek ako taký. Hľadáme riešenia pre problémy vidieka.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural