O projekte Polirural

Na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí

Promo Video Polirural

Projekt Polirural

Projekt "PoliRural je trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou cez výskumný a inovačný program Horizont 2020.

Hlavným cieľom projektu PoliRural je spojiť kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na budúcnosť a tým následne posilniť postavenie vidieckeho obyvateľstva a umožniť rozvoj vidieckych regiónov.

Zistiť viac

Vízia pre atraktívny vidiek

Celková AMBÍCIA/VÍZIA pre vidiek bola predbežne zadefinovaná nasledovne:

Zvýšiť atraktívnosť vidieka, blahobyt súčasného vidieckeho obyvateľstva a prilákať nováčikov bez ohrozenia symbiózy medzi mestom a vidieckymi oblasťami

Zaviesť nový spôsob rozhodovania a vykonávania verejných politík

Prijať ústavný zákon, ktorý by zaručoval dlhodobú orientáciu týmto smerom bez zásadnejších zásahov jednotlivých vlád

Zistiť viac

PROCES PRÍPRAVY VÍZIE

Celému procesu prípravy vízie predchádzali aktivity počas jedného roka rozdelené do nasledovných krokov

1

Definovanie atraktívnosti vidieka


2

Definovanie vyhlásenia o celkovej ambícii vízie


3

Zozbieranie a analyzovanie potrieb


4

Vývoj nových inovatívnych nástrojov

Naše čiastkové ciele

Čiastkové ciele, ktoré by mali byť v procese tvorby vízie pre atraktívnejší vidiek nápomocné, sú

Inovačné centrum

Vytvoriť inovačné centrum pre politiky vidieka

Politiky vidieka

Zmerať prevládajúce postoje k politikám zameraným na vidiek

Rozvoj vidieka

Preskúmať budúce možnosti rozvoja vidieka

Nové opatrenia

Vytvoriť nové opatrenia v spolupráci so zainteresovanými aktérmi

Dôležité informácie

Ponúkame Vám výber z toho najzaujímavejšieho

Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek

Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek vychádza z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu vypracovaného v rámci výskumného a inovatívneho projektu „Polirural“. Dotazníkový prieskum prebiehal v termíne od 15.2.2021 do 9.3.2021. Na dotazník odpovedalo 477 respondentov.

čítať ďalej

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural