Aktuálne dotazníky

  • Online dotazníky: Vidiecky turizmus

    V kategórii Aktuálne dotazníky zo dňa 29 jún. 2021.

    Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o pomoc pri príprave metodiky, zameranej na analýzu potenciálu miestnych zdrojov a ich udržateľného využívania v turizme. Na národnej na úrovni metodika uľahčí vytváranie sietí aktérov/zainteresovaných strán/tvorcov politík a do týchto sietí prenesie medzinárodné skúsenosti a poznatky o marketingových stratégiách vidieckeho cestovného ruchu v synergii s národnými/miestnymi stratégiami cestovného ruchu.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural