Pozvánka: Konferencia "Atraktívnejší vidiek II"

Konferenciu organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Vidieckym parlamentom (VIPA), Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU) s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.

Termín: 8. jún 2023, Trenčín, začiatok 9.00 hod.

Miesto: budova Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Program konferencie Atraktívnejší vidiek

V kategórii Aktuality zo dňa 02 jún. 2023.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural