Prípadová štúdia: MODROTLAČ RABADA

Mgr. Art. Matej Rabada

Poloha

Párnica , okres Dolný Kubín, Žilinský samosprávny kraj, stredné Slovensko. 

Špecifikácia lokality

Dielňa na výrobu modrotlače je zasadená do oblasti dolnej Oravy, konkrétne sídli v obci Párnica. Región Oravy bol v minulosti povestný okrem iného aj plátenníctvom a farbiarstvom. Klimatické podmienky regiónu priali pestovaniu ľanu, ktorý bol následne spracovaný do priadzí a následne plátna. To slúžilo ako základ pre výrobu modrotlače. Najväčší rozmach remesla bol v 19. Storočí. Aj v obci Párnica fungovala v prvej polovici 19. Storočia farbiareň. Obec je ohraničená pohorím Malej Fatry a tokom rieky Orava. Nachádza sa v križovatke významných ciest, ktoré smerujú na Oravu. Rozvoj obce bol však v druhej polovici 20. Storočia pozastavený z dôvodu plánovanej výstavby vodnej nádrže, kedy sa mala stať zatopenou oblasťou. V súčasnosti sa však obec opäť rozrastá a rozvíja.

Súčasne žijete a/alebo pracujete v meste? Ak áno, v ktorom?

Napriek tomu, že dielňa sídli v Párnici, bydlisko mám v Dolnom Kubíne. Párnica je od okresného mesta Dolný Kubín vzdialená len 9km. Bývanie v meste prináša dostupnosť služieb a inštitúcií, ktoré súvisia tak so súkromným životom, ako aj povinnosťami spojenými s vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Prosím, identifikujte seba v typológii podnikateľov. Ak neexistuje úplná zhoda, neváhajte poskytnúť vlastnú definíciu do podnikateľského modelu.

S modrotlačou som začínal ako samouk počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení. V danom čase, v roku 2012, patrilo remeslo modrotlače na Slovensku medzi vymreté. Snaha o oživenie remesla sa podarila zavŕšiť v roku 2015 spustením výroby v novo vybudovaných priestoroch farbiarne v obci Párnica. Od roku 2016 som sa stal SZČO so zameraním na textilnú  a odevnú výrobu. Pri výrobe modrotlače sa držím historických postupov výroby, no do remesla prinášam súčasný dizajn. Mojou snahou je predstaviť remeslo v kontexte 21. Storočia.

Aká je povaha Vašej aktivity (business modelu)?

Prioritne sa jedná o textilný dizajn. Navrhovanie autorských dezénov látok, je ďalej spracované tradičnou technikou modrotlače zapísanou na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Výroba modrotlače predstavuje kombináciu tlačiarenského a farbiarskeho remesla. Hotová metráž putuje ku zákazníkom, prípadne je ´dalej spracovaná do odevnej podoby pod značkou MODROTLAČ RABADA. Pri odevnej tvorbe je návrhárom aj realizátorom manželka Mgr. Art. Veronika Rabadová. Tak ako pri autorských dezénoch, aj pri odevnej tvorbe sa zameriavame na aktuálne trendy v  dizajne. Nesnažíme sa o kópie historických modrotlačí, alebo historických odevov či krojových súčastí. Pre modrotlač hľadáme súčasné využitie a nositeľnosť.

 

Kedy ste začali s podnikaním?

Prvá myšlienka oživiť modrotlač na Slovensku prišla v roku 2012. V roku 2013 sa mi podarilo vyrobiť prvú modrotlač a založiť projekt „Modrotlač Matej Rabada“, ktorého cieľom bolo oživenie výroby modrotlače na Slovensku. Po absolvovaní VŠVU bola v roku 2015 spustená výroba modrotlače v dielni v Párnici a od roku 2016 som SZČO.

S akými výzvami ste sa museli vysporiadať? 

  • Odvodové zaťaženie
  • Byrokracia, ktorá komplikuje tak bežné činnosti, ako aj žiadosti o granty a eurofondy
  • S tým súvisiace problémy financovania nových projektov, odevných kolekcií...
  • Kúpy schopnosť obyvateľstva. Samotná výroba modrotlače je náročný proces, ktoré nie je možné adekvátne oceniť/ naceniť.
  • Obmedzenosť produkcie pre určitý, špecifický typ zákazníka
  • Ručná výroba je spojená aj s vyšším množstvom chybovosti, čo zvyšuje výrobné náklady a konečnú cenu.

  

Aké sú kľúčové faktory úspechu, ktoré chcete zdieľať s ostatnými?

  • Odhodlanie a trpezlivosť. Úspech nepríde hneď a čím skôr sa dostaví, tým skôr môže aj skončiť
  • Dbať na vlastnú intuíciu. Nie všetky rady sú užitočné a nie všetky rady sú všeobecné. Každý typ podnikania si vyžaduje iný prístup.
  • Nenechať sa odradiť prvým neúspechom, zlým obdobím, či nepodareným produktom. Ak je to finančne možné, treba zotrvať.
  • Keďže som začínal ako študent, nemal som žiadne záväzky, takže som mohol vsadiť všetko na jednu kartu a nepremýšľať nad možnou stratou investície.

Radi by sme natočili krátke video o úspešných podnikateľoch. Prajete sa zúčastniť?

Určite áno.

Linky:

V kategórii Príklady správnej praxe zo dňa 21 máj. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural