Aktuality

 • 7. Workshop "Vízia pre atraktívnejší vidiek" v Papradne.

  V kategórii Aktuality zo dňa 15 aug. 2021.

  Stretnutie sa uskutočnilo dňa 13. augusta 2021 v Kolibe Papradno. Hlavnou témou stretnutia bol nulový návrh dokumentu „Vízie pre atraktívnejší vidiek“, ktorý sa postupne formoval počas posledných dvoch rokov s cieľom zjednotiť sa pri riešení bežných problémov a hľadať možnosti zatraktívnenia vidieckych miest a povolaní pre usadené vidiecke obyvateľstvo, ako aj pre nových alebo potencionálnych nováčikov.

 • Svetový deň včiel, 20. máj

  V kategórii Aktuality zo dňa 20 máj. 2021.

  Už štvrtý rok si pripomíname Svetový deň včiel vyhlásený OSN. Tento je mimoriadny tým, že sa nachádzame vo výnimočnom okamihu v našej histórii, v ktorom mnohé krajiny naďalej riešia rozsiahle dôsledky pandémie COVID-19. Je to príležitosť sa zamyslieť na naším vzťahom k prírode.

 • Knižná publikácia "Výroba syrov"

  V kategórii Aktuality zo dňa 13 máj. 2021.

  Vidiecky parlament na Slovensku ponúka knižnú publikáciu Výroba syrov Ing. Karola Heriana, CSc.

 • Výzva na predloženie prípadových štúdií o úspešných novousadlíkoch na vidieku, ktorí prispievajú k rozvoju lokálnej ekonomiky

  V kategórii Aktuality zo dňa 14 apr. 2021.

  Hľadáme inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli zameniť život v meste za život na dedine a vidiek im učaroval. Radi by sme ich zviditeľnili, sprístupnili, aj ocenili tým, že o tých najzaujímavejších spravíme video reportáže. Vítame príbehy obohacujúce život na našom vidieku a prispievajúce k trvalej udržateľnosti života tých, ktorí na vidieku žijú.

 • Závery 6. workshopu k príprave „Vízie pre atraktívnejší vidiek“ v rámci projektu POLIRURAL

  V kategórii Aktuality zo dňa 12 apr. 2021.

  V sérii workshopov v rámci aktivít projektu H2020 Polirural: „Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People“ sa 8. apríla 2021 uskutočnil prostredníctvom platformy Zoom online workshop. Podujatia sa zúčastnilo 20  účastníkov.

 • Pozvánka- 6. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK

  V kategórii Aktuality zo dňa 06 apr. 2021.

  Pozvánka na 6. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, ktorý sa uskutoční dňa 8. apríla 2021 od 13:00 do 15:00 hod.

 • Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek

  V kategórii Aktuality, Analýzy zo dňa 26 mar. 2021.

  Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek vychádza z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu vypracovaného v rámci výskumného a inovatívneho projektu „Polirural“. Dotazníkový prieskum prebiehal v termíne od 15.2.2021 do 9.3.2021.  Na dotazník odpovedalo 477 respondentov. Slovné odpovede boli vyhodnotené partnermi projektu (OZ VIPA SK, SPU v Nitre, Agroinštitút š.p. a mesto Nitra).

 • Svetový deň vody, 22. marca 2021

  V kategórii Aktuality zo dňa 22 mar. 2021.

  Dnes si pripomíname Svetový deň vody a ďakujeme, že si nájdete spolu s nami chvíľku sa zamyslieť  nad tým, čo voda pre nás znamená, nad jej skutočnou hodnotou a nad tým, ako môžeme lepšie chrániť a využívať tento životne dôležitý prírodný zdroj. Čo znamená voda pre vás?

 • Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19

  V kategórii Aktuality zo dňa 22 feb. 2021.

  V rámci výskumného projektu Horizont 2020 „PoliRural“, zameraného na zatraktívnenie vidieka pre život, prácu a investície, sa výskumné tímy naprieč krajinami EÚ aktuálne venujú dopadom pandémie na vidiek a hľadajú spoločne možnosti jeho reštartu. Slovenskí partneri spracovali anonymný dotazníkový prieskum s cieľom získať čo najširšiu škálu názorov, ktoré aspekty života boli najviac postihnuté touto pandémiou. Dotazník je k dispozícii na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/polirur-covid

 • Pozvánka- 5. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK

  V kategórii Aktuality zo dňa 15 feb. 2021.

  Pozvánka na 5. workshop k príprave VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, ktorý sa uskutoční dňa 18. februára 2021 od 12:30 do 14:00 hod.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural